Våra vilkor

Allmänt

Villkoren för lägenhetsuthyrningen är en överenskommelse mellan dig och hotellet. Om inte någon speciell överenskommelse har gjorts gäller reglerna nedan. För att boka en lägenhet på StayAt måste du vara minst 18 år. Du som bokar lägenheten är ansvarig för minderåriga som reser i ditt sällskap. Notera att för konferenser och gruppbokningar, samt om du har ett samarbetsavtal med StayAt, gäller särskilda regler.

Beställning och bekräftelse

Din bokning är bindande först i och med att den bekräftats och du fått ett bokningsnummer. Vid beställningen är du skyldig att uppge namn, e-mailadress, ankomst- och avresedag, samt hur betalning skall ske. Bekräftelse kan ske muntligen, skriftligen eller via mail.

Pris

Olika regler gäller för olika priser, se detaljerad prisinformation.

Tillgång till lägenheten

Lägenheten står till ditt förfogande tidigast från klockan 14.00 på ankomstdagen, och fram till klockan 12.00 på avresedagen.

Villkor för StayAt Hotel Apartments

Bokning

Kista Danmarksgatan

Bokningar kan i första hand göras på stayat.se, på telefon, via e-mail eller av Kunden utsedd distributionskanal.

 1. Globaltdistributionssystem”GDS”: Samtliga lägenheter för Kunden kan distribueras i relevant GDS-system.
 2. Stayat.se: Kunden kan, i enlighet med detta avtal, erhålla ett eget unikt ID-nummer för bokning till avtalspris på stayat.se: Kund ID.
 3. Telefonbokning: Bokning kan göras via telefonnummer 0200-111111.
 4. Email: Bokning kan göras via info@stayat.se

Vid bokning är det av yttersta vikt att gästen meddelar att bokningen görs i Kundens namn samt att gästen är beredd på att visa handlingar som styrker detta han/hon får använda sig av kunden avtalade priser.

Avbokningsvillkor

Avbokningsregler varierar beroende på den prisklass du bokat, läs den detaljerade prisbeskrivningen noga i samband med din bokning. Möjlighet till avbeställning avgörs i och med det pris du har valt vid boknings- tillfället. Om prisvillkoren tillåter avbeställning ska detta ske enligt nedan. Undantag gäller om en annan överenskommelse har gjorts vid bokningstillfället. Om hotellet haft särskilda kostnader med anledning av din beställning är du skyldig att ersätta dessa.

Hotel: (1 – 4 nätter i rad): Vid senare avbokning eller tidigare
Short: (5 – 29 nätter i rad): Vid senare avbokning eller tidigare
Extended: (30 – 89 nätter i rad): Vid senare avbokning eller tidigare
Long term: (90 nätter eller er):Vid senare avbokning eller tidigare

Betalningsvillkor

Kunden förbinder sig genom detta avtal till följande betalningsvillkor:

 • 1–30 dagar: Kreditkort eller faktura vid avresa
 • >30 dagar: Kreditkort eller faktura – Månadsvis i förskott

  Anläggningarna är kontantfria.

Vid fakturering gäller:

 • Sedvanlig kreditprövning
 • 20 dagar netto
 • Ingen faktureringsavgift
 • Dröjsmålsränta med 8 % över gällande diskonto

Villkor för StayAt Serviced Apartments

Bokning

Kista Torshamnsgatan, Bromma, Lund

Bokningar kan i första hand göras på stayat.se, på telefon, via e-mail eller av Kunden utsedd distributionskanal.

 1. Kunden kan, i enlighet med detta avtal,erhålla ett eget unikt ID-nummer för bokning till avtalspris på stayat.se: Kund ID: Klicka här för att ange text.
 2. Stayat.se: Kunden kan, i enlighet med detta avtal, erhålla ett eget unikt ID-nummer för bokning till avtalspris på stayat.se.
 3. Telefonbokning: Bokning kan göras via telefonnummer 0200-111111.
 4. Email: Bokning kan göras via info@stayat.se

Vid bokning är det av yttersta vikt att gästen meddelar att bokningen görs i Kundens namn samt att gästen är beredd på att visa handlingar som styrker detta han/hon får använda sig av kunden avtalade priser.

Avbokningsvillkor

Avbokningsregler varierar beroende på den prisklass du bokat, läs den detaljerade prisbeskrivningen noga i samband med din bokning. Möjlighet till avbeställning avgörs i och med det pris du har valt vid boknings- tillfället. Om prisvillkoren tillåter avbeställning ska detta ske enligt nedan. Undantag gäller om en annan överenskommelse har gjorts vid bokningstillfället. Om hotellet haft särskilda kostnader med anledning av din beställning är du skyldig att ersätta dessa.

Extended: (30 – 89 nätter i rad): Avbokas kostnadsfritt innan kl. 12.00 tjugo (20) dagar innan ankomst. Vid senare avbokning eller tidigare avresa debiteras tio (10) nätter.
Long term: (90 nätter eller er): Avbokas kostnadsfritt innan kl. 12.00 tjugo (20) dagar innan ankomst. Vid senare avbokning eller tidigare avresa debiteras femton (15) nätter.

Betalningsvillkor

Kunden förbinder sig genom detta avtal till följande betalningsvillkor:

 • >30 dagar: Kreditkort, kontant eller faktura – Månadsvis i förskott

Vid fakturering gäller:

 • Sedvanlig kreditprövning
 • 20 dagar netto
 • Ingen faktureringsavgift
 • Dröjsmålsränta med 8 % över gällande diskonto

Tidig avresa och vistelse på obestämd tid

Har du beställt för en bestämd tidsperiod men avreser tidigare kan det medföra prisjusteringar på spenderade nätter, och nätter fram till den nya tidpunkten för avresa. Ta kontakt med hotellet för mer information.

Hotellets skyldigheter och dina egna önskemål

Om hotellet inte kan ge dig lägenheten du bokat, har du rätt att utan merkostnad få en likvärdig eller bättre lägenhet i hotellet, eller på ett hotell med likvärdig standard. Precisera önskemålen när du beställer, så är du säker på att hotellet är rätt rustat. Alla StayAts lägenheter är rökfria. Vid överträdelse av rökförbud har hotellet rätt att debitera dig kostnader. Önskar du tar med ett husdjur, så meddela detta när du beställer lägenheten (extra kostnad tillkommer).

Betalning

För vissa priser gäller förskottsbetalning, i andra fall sker betalningen i samband med vistelsen på hotellet. Läs prisvillkoren. StayAt tar emot de vanligast förekommande kontokorten. Hotellet är dock inte skyldigt att acceptera kontokort, checkar, kuponger eller utländsk valuta om hotellet inte har erbjudit sig att göra det.

Förvaring av värdesaker och bagage

Hotellet har enligt lag rätt att, som säkerhet för fordran mot gäst, kvarhålla resgods och i vissa fall, efter fastställda regler, även att sälja det. Lämna inte bagaget utan uppsikt i allmänna ytor inom hotellet. Hotellet kan förvara ditt bagage i låst bagagerum. Vi erbjuder förvaring med som service, men tar aldrig ansvar för det inlämnade. Hotellet har ingen skyldighet att förvara egendom som är av högt värde. Hotellet har inget strikt ansvar för den egendom som du förvarar i lägenheten.

Din egen säkerhet

Av säkerhetsskäl tillåter vi endast medarbetare och incheckade gäster att vistas fritt i lägenheterna, eller andra reserverade lokaler. Ta alltid reda på var nödutgångar, larmknapp och brandsläckare finns. Titta efter detaljer i informationen på insidan av lägenhetsdörren.

StayAt reklamationspolicy
StayAt arbetar enligt de riktlinjer som VISITA, Svensk Besöksnäring, satt upp gällande
hotellboende i Sverige.

Hotellet har inget strikt ansvar för den egendom som du förvarar i lägenheten eller i värdeskåp i lägenheten. Skulle det emellertid visa sig att hotellet eller hotellets personal har handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt har skuld i att egendom förkommit eller skadats, ansvarar hotellet för den förkomna/skadade egendomen.

StayAt har en relevant ansvarsförsäkring tecknad utifrån sin verksamhet. I de fall
skadeståndskrav riktas mot StayAt Hotel Apartments, kommer dessa att vidarebefordras till den aktuella försäkringsgivaren som kommer att utreda om eventuell vårdslöshet förligger.

Vid en eventuell uppkommen förlust eller skada rekommenderar StayAt sina gäster att i första hand anmäla detta till sitt försäkringsbolag, via rese-, hem – eller tjänsteförsäkringen. StayAt sina gäster att ha fullgott försäkringsskydd för sig och sina tillhörigheter.