Boka ditt boende

Vuxna0-12 år

Avbokning »

Policies & sajtbestämmelser

Immateriella rättigheter

Samtliga delar av innehållet och dess utformning på webbplatsen är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent och/eller andra immaterialrättsliga regler. Det material som publiceras på denna webbplats tillhör, om inte annat anges, StayAt HotelApart AB (StayAt).
Tillstånd ges för att skriva ut enskilda sidor från webbplatsen. Endast efter erhållet skriftligt medgivande av StayAt får du kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka, överföra eller distribuera något material eller någon information på webbplatsen.

Webbplatsen och dess innehåll

Webbplatsen drivs av StayAt HotelApart AB (StayAt). I och med användandet av webbplatsen godkänner du, vid varje enskilt tillfälle, villkoren i den utformning den har. Dessa villkor gäller för allt användande av webbplatsen.

StayAt kan komma att göra tillägg i, förnya eller förbättra informationen på webbplatsen. StayAt förbehåller sig rätten att när som helst ändra, lägga till, eller ta bort hela eller delar av webbplatsen. Om du fortsätter att använda StayAts webbplats sedan ändringar har publicerats på den här sidan, godkänner du därmed ändringarna.
För samarbetsavtal och bokning gäller separata villkor.

Hyperlänkar

StayAt tillhandahåller länkar till webbplatser tillhörande tredje part på webbplatsen. Om du använder dessa länkar kommer du att lämna StayAts webbplats. StayAt har inget inflytande över dessa webbplatser och ansvarar inte för materialet på dem. Vi uppmanar dig att läsa integritetspolicyn på sådana webbplatser innan du lämnar någon information om dig själv.

Så kallade ”cookies” och automatiskt inhämtad information

StayAt använder sig av ”cookies” för att underlätta användandet av webbplatsen under ditt besök. Cookies är små filer som innehåller ett serienummer, vilket kan identifiera dig som en unik användare och som sparas på din dator för att StayAt sedan skall kunna anpassa webbplatsen efter dina önskemål. Dessa uppgifter hjälper oss att hålla reda på vad du är intresserad av, vilket gör att du snabbare kan hitta den information du söker. De flesta webbläsare har en funktion som gör det möjligt att stänga av användningen av cookies. I vissa fall kan blockering av cookies leda till att webbplatsen fungerar sämre, eller inte alls, beroende på vilka inställningar som valts i din webbläsare.

För att StayAt skall kunna förbättra webbplatsen samlas viss information in om dig när du använder webbplatsen och sparas på våra servrar. Sådan information består exempelvis av information om ditt operativsystem, version av webbläsare, domännamn och IP-adress, vilken URL du kom från och går till samt vilka delar av webbplatsen du besöker. Sådan information används främst för att förbättra webbplatsen.

Integritetsskydd

Din integritet är mycket viktig för oss på StayAt, och vår skyldighet att skydda våra besökares personliga information tas på största allvar. All information som du skickar till oss handläggs i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (PUL). Genom att använda webbplatsen godkänner du att den information som du skickar samlas in och hanteras enligt dessa villkor.

Du ger StayAt rätt att använda, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter, exempelvis ditt namn eller din adress och annan information som kan hänföras till dig, för att StayAt eller StayAts samarbetsbolag skall kunna tillhandahålla tjänster och produkter som finns tillgängliga på webbplatsen.

StayAt kan komma att lämna ut personuppgifter till konsulter och andra om vi anser det vara nödvändigt för att StayAt skall kunna administrera, underhålla och driva webbplatsen, eller om vi åläggs att lämna ut sådan information enligt lag. Samarbetsbolag kan vara baserade i länder utanför EES som inte har lagar som skyddar personuppgifter i samma utsträckning som i Sverige.

StayAt kan komma att sammanställa statistik, svar på undersökningar och frågeformulär, trafikmönster och liknande, samt lämna ut sådan sammanställd information till tredje part för annonsering eller andra marknadsföringssyften. Dock kommer sådan sammanställd information inte att innehålla några personuppgifter.

StayAt får använda dina personuppgifter för att skicka information till dig om nya erbjudanden eller tjänster som vi tror kan vara av intresse. Du kan tacka nej till sådan information genom att mejla till info@stayat.se. Om du vill att StayAt skall vidarebefordra dina personuppgifter till våra samarbetsbolag så att de kan skicka dig information om tjänster och produkter som kan vara av intresse, ber vi dig mejla till info@stayat.se. StayAts samarbetsbolag kan vara baserade i länder utanför EES, som inte har lagar som skyddar personuppgifter i samma utsträckning som i Sverige.
Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som vi har om dig, och att kräva att eventuella felaktigheter rättas till. För en sådan begäran, vänligen kontakta oss på info@stayat.se.

Innehåll som skapats av användaren

Med användargenererat innehåll menas allt sådant som webbplatsens besökare skapar eller laddar upp till webbplatsen, t.ex. statusuppdateringar, inlägg, uppladdade bilder eller kommentarer i sociala medier, forum m.m. Om du använder sådana funktioner på StayAts webbplats medverkar du direkt med innehåll som du själv ansvarar för och som du som användare kan komma att ställa till svars för. StayAt har rätt att helt eller delvis avlägsna sådant innehåll som helt eller delvis strider mot svensk lag, kan anses oetiskt eller omoraliskt, eller som på annat sätt kan antas medföra skada för StayAt. Vid sådant missbruk har StayAt även rätt att vidta ytterligare åtgärder som kan krävas för att motverka missbruket.

Ansvarsbegränsning

Inga garantier från StayAt lämnas gällande webbplatsens tillgänglighet, funktion, eller innehållets korrekthet. StayAt kan inte hållas ansvarigt för skador som direkt eller indirekt drabbar användaren eller en tredje part på grund av användning av webbplatsen eller innehållet.

Säkerhet

All information om kredit- eller betalkortsnummer, giltighetstid och faktura- och leveransadresser, som tillhandahålls i samband med transaktioner, kommer att användas av StayAt, eller av andra å våra vägnar, för att behandla transaktionen. Informationen sparas på en säker, krypterad server (SSL) och kan komma att användas av StayAt för att underlätta och personifiera framtida transaktioner och erbjudanden.

Även om StayAt vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda din personliga information, kan inte säkerheten för informationen som du lämnar ut när du är uppkopplad garanteras.